Hibakujumoku

by Abner Dormiendo

“Hibakujumoku (also called survivor tree or A-bombed tree in English) is a Japanese term for a tree that survived the atomic bombing of Hiroshima in 1945.”

Huwag akalaing ang aming pagtubo’y
Isang talinghaga ng inyong pag-asa
Na lumalago rin sa sugatang puso’t
Nagpapakatayog sa gitna ng dusa.
Pagmasdan sa halip ang aming katawang
Ginahis ng bomba’t hinagkis ng init—
Nagdilig sa ami’y abo’t karahasan;
Ang pataba nami’y ang apoy ng galit.
Tingnan kami, tao, at inyong tantuing
Di kami pag-asa; kami’y pagkalipol,
Kami nga ang bunga ng diwang malagim,
Inihasik ninyo’t ngayo’y sumisibol

At sisibol kami’t kami’y maiiwan
Hanggang sa dumating ang bagong digmaan.

*

Isang soneto bilang paggunita sa mga pangyayari sa Hiroshima at Nagasaki.

Advertisements