Buwan ng mga Akdang Pinoy 24: “The Most Careful of Stars” ni Ruel S. De Vera

by Abner Dormiendo

20160823_183358

Sa pagbabasa sa “The Most Careful of Stars” ni Ruel S. De Vera, matutunghayan ng mambabasa ang isang uri ng panulaang tinatanglawan ng purong kaliwanagan ng wika. Bawat pahina’y mistulang patunay ng kahusayan ng makata sa paghawak ng lirikong tinig, sa pagsasakuwadro ng mga damdamin at kaisipan sa mga talinghagang parehong pamilyar at hindi—mga takot at pangungulila, buhay at kamatayan, at ang pinakadalisay na pag-ibig. Sa madaling salita, hindi dapat ituring ito na koleksiyon sa pagtinging may nagbibigkis na sangkaisipan sa bawat tula. Bagkus, mas mainam na tratuhin ito bilang isang maingat na pagmamapa ng iba’t ibang pagsasatitik ng samu’t saring pantaong karanasan: kasinglawak ng langit ang saklaw at kasinglinaw ng mga bituin ang mensahe. Isang sipi mula sa “First Words”, ang unang tula sa libro:

“Mother always told me
I never whispered a word
until I was two years old.

Could it be I foresaw
how this beastly burden
of words 

would eventually lead
to the terrible offer
I could never refuse?”

Advertisements