Buwan ng mga Akdang Pinoy 8: “What Passes for Answers” ni Mikael de Lara Co

by Abner Dormiendo

20160808_070302

Ayon sa pilosopong si Wittgenstein, ang lahat ng ating masasabi ay masasabi nang malinaw. Ang hindi masasabi’y iuuwi na lamang sa katahimikan. Sa daigdig na kinagagalawan ng “What Passes for Answers” ni Mikael de Lara Co, punong-puno ang mga tula niya ng pagkakasal sa dalawang ito upang ipaliwanag ang balintuna ng realidad: ang mga bagay sa mundo ay parehong tigib sa masasabi (“The world is full of things that sing.”) at di masasabi (“If this were a song / it would have no words”). Lirikal at ubod ng liwanag ang wika ng makata habang ginagalugad niya ang mga pilosopikal na katanungan ukol sa kalagayan ng ating mga nalalaman—habang tumatawid sa pagitan ng kasaysayan, espasyo, alaala, at mitolohiya—upang mabigyang-katuturan ang kalikasang kay hilig magtago. Sa ganitong mga pagkakataong tila tinatakasan na tayo ng akala nati’y ating nahahawakan, ano pa nga ba ang pumapasa bilang mga sagot? Marahil tama si Wittgenstein na katahimikan na lamang; o marahil, pagtula. Isang sipi mula sa tulang “We Must Pass Over In Silence”:


What we cannot speak about,
says Wittgenstein, and you tried, tried
to pass it over in silence, grateful that
the consonants were too few to attempt
even a struggle, the ineffable present
only until it was uttered, and then the vanishing.”

Advertisements