Buwan ng mga Akdang Pinoy 3: “Guwang” ni Mesandel Virtusio Arguelles

by Abner Dormiendo

 

20160802_161243

Day 3 ng ‪#‎BuwanNgMgaAkdangPinoy‬

Sa librong “Guwang” ni Mesandel Virtusio Arguelles, nananahan ang sanlaksang boses ng makata sa kung anuman ang nasa pagitan ng kasiguruhan at kawalang-katiyakan ng sining, karanasan, at pagsasakasaysayan. Marahil wika ang nagbubuklod sa dalawa, ngunit katulad ng ipinupunto ng tula, maaari ring mauwi ang lahat sa katahimikan. Ngunit hindi ito basta tahimik na koleksiyon ng tula, bagaman tipid sa mga salita (mapapansing naging retorika ng makata ang pag-uulit-ulit ng mga salita upang bumuo ng makabagong pagtingin sa karanasan). Ang pinakanakabibilib sa koleksiyon ay ang mistulang pagharap pa rin ng makata sa wika dahil sa, at hindi lang sa kabila ng, hindi pagsasapat nito, dahil ito lang ang mayroon tayo upang harapin ang mga multo ng nakaraan, ang mga “guwang” kung saan tayo, sa ayaw man natin o sa hindi, nananahan. Narito ang sipi mula sa “Aralin sa Kasaysayan [Nakaturo sa kabundukan]”:

“Maraming bersiyon ang kasaysayan
Maraming bersiyon ang mga berso
kahit ang mga bersong ito. Totoo
May kasaysayan ang mga berso

May mga berso sa mga pinaslang
Walang mga bersong pumapaslang
May mga berso sa isang maybahay
na naghahanap sa kanyang asawa

Mga bersong nagtatanong, Saan
naroon ang kinuha sa kanya
Mga bersong walang maitutugon
kundi isang malaking kabulaanan”

Advertisements