Medyo Ayos Lang Ako

by Abner Dormiendo

kung may magtanong sa iyo
tungkol sa akin, kahit malamang

wala namang magkakaroon ng pakialam
kung ano ang ginagawa ko ngayon

o ano ang estado ng aking buhay.
Natulog lang naman ulit ako buong araw

dahil wala namang nagyaya sa akin
na makipagkuwentuhan man lang.

Di ko rin naman magawang gambalain
itong mga kaibigan ko para makipag-usap

dahil mukhang medyo okupado sila
sa iba pa nilang mga kaibigan,

at di ko alam kung may karapatan ba ako
malungkot o maawa para sa sarili ko

kapag sa mga ganitong pagkakataon
pakiramdam ko’y pinagsasakluban ako ng mundo.

Pero medyo ayos lang ako, sabihin mo
kung may magtanong sa iyo isang beses

mapag-usapan ako nang pahapyaw
habang nagkakape kayo, marahil may nakitang taong

nagpapaalala sa inyo sa akin. At kung ganoon,
salamat sa pag-alala. Ibig sabihin noon,

Hindi pa ako puwedeng mamatay.
May mga umaalala pa sa akin kahit ganito ako.

Ang totoo, medyo nalulungkot ako,
dahil minsan mahirap kumbinsihin ang sariling

may mga kaibigan pa ako. Pero sana
naiintindihan mo rin ako. Walang sumeseryoso

sa akin. Kahit ako mismo. Kaya minsan gusto ko lang
may umintindi sa akin, dahil minsan

medyo di ko rin maintindihan ang sarili ko.
Pero kung may magtanong, medyo ayos lang ako.

*

FB Creative Challenge prompt: medyo. Also a tough one to write.

Advertisements