Bukas

by Abner Dormiendo

Sa ngayon, ayaw ko munang isipin
ang hindi ko mahahawakan sa ngayon:

bagahe sa sahig ng paliparan, ang maleta mo
sa isa kong kamay, ang iyong kamay

sa kabila, na animo ito’y isang walang-
malay na akto ng pagpigil sa iyong pagkaway

palayo, diwang kakalag sa grabedad
na nagbibigkis sa ating dalawa, pamilyaridad

na ating hinuhubad dito sa dilim ng silid,
hinihigkit itong hiningang naglulubid

sa ating mga bibig. At bagaman ilalayo ka
ng daigdig sa akin bukas, hinawakan ko pa rin

ang iyong mga alangang kamay, at inilapit ka sa akin,
tulad kung paanong hinahatak ng kasalukuyan

ang bisig ng hinaharap, palapit nang palapit
hanggang sa gumuho sila sa nag-iisang ngayon.

*

FB Creative Challenge prompt: bukas

Advertisements