Sa Antipolo Ako Unang Nakahawak ng Kamay ng Babae

by Abner Dormiendo

Gusto kong burahin ang mga linya sa palad ko kapag naaalala ko iyong gabing iyon. Niloko ako ni Kathleen pero hindi ako galit sa kaniya. Minsan nalungkot na rin ako at naiintindihan ko siya. Kung matatandaan mo noong sinigurado kong wala ni isang pulgadang hindi nadampian ng aking labi sa buong likuran mo. Sa totoo lang gusto ko noong mangibang-bayan, sumakay sa isang jeep hanggang sa pababain ako ng tsuper sa galit, ngunit maawain ang Maykapal. Binigyan niya ako ng puso. Binigyan niya ako ng napapagod na paa. Inilayo niya sa aking katawan ang Laguna kaya hinabol ko ang Laguna. Madalas gumigising ako sa gitna ng gabing malamig ang mga daliri. Gusto kong magsimula uli. Baka gusto mong haplusin ang noo ko at sabihing sisikat ang araw mamayang alas-singko ng umaga. Gisingin mo ako kapag nangyari iyon. Gusto kong makita ang mukha mo sa liwanag.

(Unang nailathala sa Heights, vol. LXII no. 1, 51)

Advertisements