Maging langit

by Abner Dormiendo

“like where else could you fit the sky
but the sky?”
— Bob Hicok

Isinisiksik ko ang isang buong langit
sa ga-dibdib kong pananalig, dahil nais kong ibalik ang
lahat ng mga lumisan mula sa lupa—lahat ng
naligaw na lobo, bawat ulap na singlaki ng kamao
ng Diyos, lahat ng panalangi’t hiningang
nalagasan ng balahibo’t walang muwang
na lumilibot sa walang hanggang bughaw, dahil nais kong
saklubin ang daigdig sa aking palad, maging haligi,
maging bubong, maging tahanan ng narito’t wala,
maging ang pinakamalawak na bulong, maging hudyat ng
katapusan sa aking pagguho, dahil tao ako, at sabay akong
humihigit sa kung ano ang naiisip ko, at hindi

Advertisements