Lynching 1930

by Abner Dormiendo

Hinog ngayon ang bunga ng manibalang na poot:
dalawang katawan sa di-kilalang puno, isa sa marami

na diniligan ng dugo. Namumula ang balat ng mga bunga
habang pakiling-kiling sila sa hangin. Mamaya, ibababa

ang mga katawan. Ngunit ngayon, nagkumpulan na
ang mga tao sa paanan ng puno, may ngiti sa mga mukha.

Pumupunit sa alangaang ang sangsang ng tagsibol.

***

Day 27: Write a poem from a photograph. The photo I used was taken 1930 during a public lynching in Marion, Indiana. Definitely one of the most disturbing photographs I’ve ever seen. I also admit to taking some imagery from the Billie Holiday’s Strange Fruit.

Advertisements