Insidente

by Abner Dormiendo

Dahil hindi ito aksidente
kung alam nating mangyayari ito.

Dahil aksidente lamang ito
dahil hindi natin alam

kung paano gumalaw
sa dilim—tatlong nagsalpukang

sasakyan, dalawang katawang
kinuha ng kalsada nang hindi

inaasahan. Muli, aksidente.

Napakaraming paraan
upang magpakilala

sa isa’t isa; sa liwanag
ng ating nakikita

lubusang nahihinuha
ang kapwa. Napakarami ring

paraan upang magpaalam.
Ngunit wala kung hindi

inaasahan. Muli, aksidente.

***

Day 28: Write a poem taking words from a news article. 

Now I have to bend the rules here a bit, since the article was written in English. Also, the poem might sound a bit too general but it was taken from this article.To be honest, I hate writing poems about real life tragedies because the mere brutality of the act of writing about it disgusts me to some degree. It almost feels exploitative, unfair, makes me feel helpless in a way, and pathetic.

Those are the moments when I feel a strong hatred towards writing.

Advertisements