Bingit

by Abner Dormiendo

Matagal ko nang isinumpa sa sarili kong hindi na ako magsusulat
tungkol sa kamatayan. Ngunit may tumawag muling kaibigan
mula sa kabilang dako ng daigdig, kasimbigat ng tingga ang hininga
na hinahalinghing sa aking tainga. Marahil nanggaling sa balitang
dala-dala niya: may babaeng tumalon sa isang gusali ng kanilang
paaralan. Wala siya roon, walang taong nakakita sa dalaga.

Paanong kilala ng kaibigan ko ang dalaga, nakatabi sa klase sa pilosopiya,
ngunit hindi niya nakausap maliban sa ilang pagkakataong nagtatanungan sila:
Ano ang panangutan natin sa ating kapwa? Hanggang saang punto madadala ng tao
ang sakit bago mabasag? Kung may katawang bumagsak at walang nakarinig,

may tunog ba itong ginawa?

***

Day 26: Write a curtal sonnet, which is shorter than a normal sonnet: six lines for the first stanza, four for the second, and a half lineĀ to close it.

Not based on actual events, but wouldn’t it be sad if it was?

Advertisements