Baha

by Abner Dormiendo

Sa makikipot na pagitan
Ng gusaling nagtatangkaran
At kalsadang nagsisikipan
Di maalala ng tubig-ulan
Ang mainam na daan
Pabalik sa karagatan

Advertisements