Inibig Kita Tulad Ng Ulan

by Abner Dormiendo

Inibig kita sa isang lupaing
Ulan lang ang tugon
Sa lahat ng tanong.

Sa lupaing kinulang
Sa haplos at halik,
Inibig kita tulad ng ulan:

Walang pag-iimbot
Ang pagbuhos ng sarili
Sa iyong kabalisaan

Dinidiligan ng katiyakan
Ang bawat sulok ng kapatagang
Nanigang na sa paglimot.

Sa silid na itong naging lunan
Ng bawat nating pagkabalam,
Lumapit ako at nagtanong:

Ako rin ba’y iniibig mo?
Bilang sagot, ika’y napatikom
At sabay nating pinakinggan

Ang dalang tugon ng pag-ulan.

Advertisements