Lagimlim

Nang may magawa ang mga bitwin

Month: August, 2013

an exercise on erasure

I tried. This looked better in my head, I swear.

Advertisements

autumn storm

tomorrow, they eventually
fall, gliding: leaves
off twigs, twigs off branches.
only the wind is strong.
not even the bark.

*

tomorrow, they eventually
wind down, spiraling.
a caterpillar rejects
what is red, rusting,
wet and rustling.

*

tomorrow, they eventually
wash down, wishing wells
they overlook with hollow
holes for eyes, dried twigs
for fingers: each leaf a nickel.

*

tomorrow, they eventually
fill, full to the brim, moon and leaves
spilling over. the rain remains
an answer. freedom is the prayer.
the wind is the language.

———-

This is a little thing I’m doing now as a writing exercise. I take a tweet from the Horse_ebooks Twitter account and make it the first line of a poem. I’ll probably post more if I have more time.

Pagtila

Patlang ang siyudad ngayong umaga:
Hindi pa sinisikatan ng araw
Ang bintanang basa at nakadungaw.
Tahimik pa rin ang pagsingaw ng init
Mula sa inihahandang kape.
Nakausog pa rin ang mga kumot
Sa katawang nakahimlay pa
Sa kani-kanilang mga kama.
Ipagpapaliban ang kung anuman
Ang naantala dahil sa pag-ulan.

Samantala, binabayo ng bagyo
Ang maliit na baryo. Ang mga tao,
Iniaakyat ang mga kagamitan
At mga panalangin sa kung sino man
Ang nakikinig. At ang hindi mabuhat,
Hayaan na lang masira sa baha
O matangay palayo sa kanila:
Telebisyon, refrigerator, kama.
Nakikisabay ang kanilang pag-iyak
Sa paglagapak ng ulan sa bubungang-lata.

Pagtila, tahimik pa rin ang siyudad
Bagaman pinupunan ng pag-ulan
Ang nananahimik nitong patlang.
Bumalik sa pagkakatulog
Ang nabulabog ng akalang may pasok.

At sa isang eskwelahang putikan
Tahimik ang mga magkakamag-anak
Sa pagkilatis ng mga katawang
Nanlalamig, nakahimlay, nakatalukbong
Ng kumot. Waring natutulog.

Flood (Angelo V. Suarez)

We have become estranged, you and I,
as the stars no longer find the asphalt-gray
of streets, the somnolent moon your skin,
the sun the sibilance of speech. How we tremble
now at the slightest hint of touch, the latch
of our desires reopening like a wound.

Watch me now as I say: In September’s
resolute rains, you are water — fragments
descending as drops from Manila’s urban sky.
Thus, you are everywhere, dripping down walls
and sliding off roofs, filling every crease of road
and crevice of soil. And on the rise of flood

floats the carcass of memory, taking
the muddied form of muck, filthy plastic bags,
venomous piss of rat. In this metropolitan marsh
where nothing is left but a squalid sight of swamps,
soggy lampposts, the third-world remnants
of a storm, I dip my hands and dream of fish.

cuddle weather

in a desperate attempt
to save each other
the elderly couple
embraced above
the tin-can roof
before the flood
washes over them
takes them away
and tears them apart

Baha

Sa makikipot na pagitan
Ng gusaling nagtatangkaran
At kalsadang nagsisikipan
Di maalala ng tubig-ulan
Ang mainam na daan
Pabalik sa karagatan

Bees

There are two things by which we live: take
what you can
and leave when you must. We are only
as fragile
as the next blossom. Flower after tender flower
we try to leave
an impression, and this is how we are
remembered:
pollened hair, nectared mouths. On our backs
we carry the seeds
of this year’s spring, that bears the blossoms
for the next one.

Iginuguhit ko
ang pangalan mo
sa dalampasigan
ng aking gunita
at darating siya —

isang along binubura
ang iyong alaala sa tuwina

At babalik ako
sa pagsusulat
ng pangalan mo
hanggang sa dumating
ang along panibago.

Inibig Kita Tulad Ng Ulan

Inibig kita sa isang lupaing
Ulan lang ang tugon
Sa lahat ng tanong.

Sa lupaing kinulang
Sa haplos at halik,
Inibig kita tulad ng ulan:

Walang pag-iimbot
Ang pagbuhos ng sarili
Sa iyong kabalisaan

Dinidiligan ng katiyakan
Ang bawat sulok ng kapatagang
Nanigang na sa paglimot.

Sa silid na itong naging lunan
Ng bawat nating pagkabalam,
Lumapit ako at nagtanong:

Ako rin ba’y iniibig mo?
Bilang sagot, ika’y napatikom
At sabay nating pinakinggan

Ang dalang tugon ng pag-ulan.