In Transit

by Abner Dormiendo

Nakahilig ang iyong mukha
Sa salaming bintana
Ng iyong sasakyan,
Ninanakawan ng sulyap
Ang dinaraanan
At ako namang nagdaraan
At nadaraanan
Ng iyong sasakyan
Ninanakawan ng sulyap
Ang nakahilig mong mukha
Sa salaming bintana.

Advertisements