Eksena sa Hapag-Kainan

by Abner Dormiendo

Bumbilyang nakasabit sa alangaang. Hanging
Nakasuspinde sa agiw. Liwanag na nabitag
Sa hibla ng sapot. Bitak sa kisame.
Sebong naninigang sa plato. Nakatambak
Sa lababo. Mga kamay na hindi
Gumagalaw. Mga langaw na lang
Ang nananatiling humihinga.

*

Masdan: may mga matang
Di natutong tumingin. Mga daliring
Di natutong sumalat. Mga labing
Nakalimutang mangusap. Sa sulok,
Isang walis tambong di natutong
Maglinis.

*

Alaala ng mga nalabi sa digmaan:
Buto ng manok. Butil ng kanin.
Mga lamok sa paligid ng katol.
Katol na naupos. Abo na nag-ipon
Sa ashtray. Usok. Ang sigarilyong
Naubusan na ng pasensyang
Magsunog.

Advertisements