floral

by Abner Dormiendo

itinatawid
ng mga bulaklak
ang buntong-hininga
sa aking labi

habang ang mga talulot
nakakapit
sa maselang laylayan
ng kaniyang damit

***

ang damo
nahihimbing pa rin
sa mga daliri
ng kaniyang mga paa

nagsasayaw
ang akasya —
mahinhin, sa saliw
ng kaniyang kumpas

***

sa bawat
pamumukadkad
ng kaniyang saya
umaawit ang maya

lagaslas ng ilog
ang kaniyang tawa

 – 27 February 2013

Advertisements