Sa Maitim na Tubig ng Kakahuyan

by Abner Dormiendo

Masdan, ang mga puno’y
binabago
ang sarili nilang mga katawang
maging mga haligi
 
ng liwanag,
nagsasaboy ng masaganang
samyo ng kanela
at katuparan,

ang mahahabang patulis
ng mga lawas
ay sumasabog at lumulutang paalis, paibabaw
sa mga bughaw na balikat 

ng mga batis,
at ang bawat batis,
anuman ang kanilang
pangalan, ay
 
wala nang pangalan ngayon.
Bawat taon
lahat
ng aking natutunan

sa tanang buhay ko’y
bumabalik dito: ang mga apoy
at ang maitim na ilog ng pagkawala
kung saan sa kabilang pampang

ay kaligtasan,
ang kahulugan
walang makaaalam sa atin.
Upang mabuhay sa mundong ito

kailangan mong magawa
ang tatlong bagay:
ang mahalin kung alin ang mortal:
ang hawakan ito

sa iyong buto, batid
na doon nakapanangan ang iyong buhay;
at kung dumating ang panahon upang pakawalan ito,
ang pakawalan ito.

(Isang tapat na pagsasalin sa tulang “In Blackwater Woods” ni Mary Oliver)

Advertisements